Deze huisregels zijn opgesteld voor alle duidelijkheid, conform de AVG privacywetgeving en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wij behandelen onze cliënten met respect, garanderen uw privacy en verwachten hetzelfde van u. Wij waken over uw veiligheid en gezondheid. We verwachten wel van onze cliënten dat zij zelf de nodige waakzaamheid betrachten. Onze praktijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van letsel. Ook kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van persoonlijke eigendommen.

Bij verhindering dient een afspraak 48 uur van te voren worden afgezegd het liefst telefonisch of per e-mail. Mocht u hier niet aan voldoen dan zal 25% van de behandelprijs aan u in rekening worden gebracht.

Bij verhindering binnen 24 uur zal 50% van de behandelprijs in rekening worden gebracht. Bij verhindering zonder afmelding van uw kant of vlak van te voren ben ik helaas genoodzaakt om 100% van de behandelprijs in rekening te brengen. U kunt dan een betaalverzoek via WhatsApp van ons verwachten.

betaling diensten

Wij verlangen van onze cliënten dat verleende diensten direct na behandeling worden betaald. U kunt contant betalen of via een betaalverzoek, welke ik u via WhatsApp zal sturen. Uitstel van betaling is niet mogelijk, mits schriftelijk anders overeengekomen.
Wij geven geen geld terug, eventuele vergoedingen vinden uitsluitend plaats door middel van een tegoedbon.